sally celedon bowl

sally celedon bowl

$64.00Price

7 3/4 x 3 3/4