turquoise interior white dot bowl

turquoise interior white dot bowl

$56.00Price

6 1/4 x 3